KBS
Záverečné obrady

Ak je to potrebné, možno povedať krátke oznamy.

Nasleduje prepustenie. Kňaz obrátený k ľudu rozopne ruky a povie:
Pán s vami.

Ľud odpovie:
I s duchom tvojím.

Kňaz požehná ľud slovami:
Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn + i Duch Svätý.

Ľud odpovie:
Amen.

V niektoré dni a pri niektorých príležitostiach môže tejto formule požehnania predchádzať slávnostné požehnanie.

V pontifikálnej omši prijme celebrant mitru a s rozopätými rukami povie:
Pán s vami.

Všetci odpovedia:
I s duchom tvojím.

Celebrant povie:
Nech je požehnané meno Pánovo.

Všetci odpovedia:
Od tohto času až naveky.

Celebrant povie:
Naša pomoc v mene Pánovom.

Všetci odpovedia:
Ktorý stvoril nebo i zem.

Nato celebrant prijme pastorál, ak sa používa, a povie:
Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec + i Syn + i Duch + Svätý.

Všetci:
Amen.

Potom diakon alebo sám kňaz, obrátený k ľudu, so zopätými rukami povie:
Choďte v mene Božom.

Alebo:

Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.

Alebo:

Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom.

Alebo: 

Choďte v pokoji.

Potom si kňaz bozkom uctí oltár ako na začiatku, spolu s posluhujúcimi urobí hlboký úklon a odíde.

Ak bezprostredne po omši nasleduje iný liturgický úkon, obrady prepustenia sa vynechajú.