KBS
PÔSTNA II
 
O duchovnom pokání
 
Táto prefácia sa používa v Pôstnom období, najmä v nedeľu, keď nie je predpísaná iná, priliehavejšia prefácia.
 
V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo ty si nám, svojim deťom, určil tento osobitný čas,
aby sme si očistili srdce od nezriadených žiadostí
a uprostred pozemských starostí
mali vždy na zreteli večné hodnoty.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a bez prestania voláme:

 
Svätý, svätý, svätý...