KBS
O ZOSNULÝCH IV
 
Z pozemského života do nebeskej slávy

Táto prefácia sa používa v omšiach za zosnulých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo z tvojej vôle prichádzame na svet,
v tvojich rukách je náš život
a z tvojho príkazu sa musíme následkom hriechu
vrátiť do zeme, z ktorej sme vzatí.
Sme však vykúpení smrťou tvojho Syna,
nech sme teda na tvoj pokyn aj povýšení
do slávy jeho zmŕtvychvstania.
Preto ti so zástupmi anjelov a svätých
spievame pieseň chvály a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...