KBS
O SVÄTÝCH PASTIEROCH CIRKVI
 
O prítomnosti svätých pastierov v Cirkvi

Táto prefácia sa používa na slávnosti a sviatky svätých duchovných pastierov. Môže sa použiť aj v deň spomienky na týchto svätých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože,
skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Lebo si dal svojej Cirkvi svätého M.,
ktorého dnes s radosťou oslavujeme.
Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ,
jeho náukou nás poučuješ
a na jeho príhovor nás ochraňuješ.
Preto ti so zástupmi anjelov
a svätých spievame pieseň chvály
a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...