KBS
O SVÄTÝCH PANNÁCH A REHOĽNÍKOCH
 
O svedectve Bohu zasväteného života

Táto prefácia sa používa na slávnosti a sviatky svätých panien, svätých rehoľníkov a rehoľníčok. Môže sa použiť aj v deň spomienky na týchto svätých.

V Pán s vami.
R I s duchom tvojím.
V Hore srdcia.
R Máme ich u Pána.
V Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
R Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane,
svätý Otče, všemohúci a večný Bože.
Lebo vo svätých,
ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvätili Kristovi,
oslavujeme tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť,
ktorou krehkého človeka
privádzaš k prvotnej svätosti
a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá,
ktoré si mu pripravil v nebi.
Preto ťa so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme
a bez prestania voláme:

Svätý, svätý, svätý...