KBS
Kántrové dni

jarné: v týždni po Prvej pôstnej nedeli
letné: v týždni pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého jesenné: v treťom septembrovom týždni
zimné: v druhom adventnom týždni
(záväzný je len jeden z troch dní: streda, piatok, sobota)

Prosebné dni
 
tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána
(záväzný je len jeden deň)


TABUĽKA DÁTUMOV HLAVNÝCH SLÁVENÍ V LITURGICKOM ROKU