KBS

Internetová stránka tretieho typického vydania Rímskeho misála (2021) v slovenskom jazyku.


Texty sú chránené autorskými právami. Ich použitie bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv na preklad je nezákonné. (c) Konferencia biskupov Slovenska


..