KBS

Internetová stránka tretieho typického vydania Rímskeho misála (2021) v slovenskom jazyku.


Texty sú chránené autorskými právami. Nijaká časť textov sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani rozširovať akýmkoľvek spôsobom, či už elektronicky, mechanicky, fotografickou reprodukciou alebo inými prostriedkami, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Konferencie biskupov Slovenska.(c) Konferencia biskupov Slovenska


..